Šta je zubna krunica i kada se koristi?

Zubna krunica je protetska nadoknada koja imitira oblik, boju i veličinu zuba. Njena svrha je da se povrati izgubljena funkcija zuba, da se svaki zub vrati u perfektno stanje a u kombinaciji sa implantima moguća je i rehabilitacija za pacijente koji su potpuno bezubi. Dakle, ugradnja zubnih krunica se koristi kao trajno rešenje u slučaju velikih plombi, karijesa, kod preloma krune zuba kao i kod izrazitih nepravilnosti zuba, na mestima gde vam nedostaju zubi ili kod pacijenata koji su potpuno bezubi.

Zubna krunica se kombinuje i sa fasetama i sa mostovima, zavisno od potreba pacijenta. Zato je veoma važno da doktor i pacijent zajedno odluče šta je najbolje za pacijenta i tek tada se pristupa radu.

Vrste zubnih krunica 

Zubne krunice koje se koriste u savremenoj stomatologiji mogu biti keramičke i metalokeramičke. Keramičke krunice su izrađene samo od keramičkih materijala velike čvrstoće a to je cirkonijum-dioksid (ZrO2).

Metalokeramičke krunice se izrađuju od metala – hrom, molibden i paladijum. Metal je jeftiniji, jak i lako se spaja sa keramikom. 

Međutim prednost imaju keramičke bezmetalne cirkonijumske krunice zbog potpunog odsustva alergijskih reakcija a imaju i prednost prilikom izbora boje jer se cirkonijum boji u bilo koju željenu boju.

Proces izrade zubnih krunica

Krunice se mogu izrađivati ručno u laboratoriji ili u CEREC mašini. Prednost je izrada krunice u CEREC mašinama jer se krunica kreira na osnovu 3D skeniranja i tako dobijamo maksimalnu preciznost.

Postupak ugradnje zubnih krunica podrazumeva brušenje zuba i uzimanje otiska. Zubna izrada krunica može potrajati 7 do 10 dana i za to vreme pacijent nosi privremene akrilatne zube što mu omogućava normalne svakodnevne aktivnosti. 

Izrada krunica u CEREC mašini omogućava da se sve završi u jednom danu. 

Krunice se trajno fiksiraju na zubne nosače, ne skidaju se i omogućavaju normalno funkcionisanje žvakanja i govora.

Trajnost zubnih krunica

Trajnost zu