Šta je oralna hirurgija i najčešće procedure?

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja je specijalizovana za dijagnostiku i lečenje stanja i bolesti usta, vilice i lica. Uobičajene procedure uključuju vađenje umnjaka, postavljanje zubnih implantata, rekonstrukciju vilice i uklanjanje tumora ili cista. U našoj ordinaciji Philia Dental oralni hirurzi su obučeni da izvode i jednostavne i složene hirurške procedure. Pored tradicionalnih hirurških metoda, koristimo i napredne tehnike kao što su kompjuterski vođena hirurgija i laserska terapija. Cilj oralne hirurgije je poboljšanje funkcije i izgleda usta, vilice i lica, kao i poboljšanje opšteg oralnog zdravlja pacijenta.

Šta je povećanje količine kosti

  1. Kostni transplantati se koriste za popunjavanje područja gubitka zuba, obezbeđujući platformu na kojoj nova kost i tkivo mogu rasti.
  2. Povećanje kosti se može koristiti za poboljšanje stabilnosti zubnih implantata, pomažući da se osigura da je implant bezbedno postavljen.
  3. Tehnike regeneracije kostiju mogu pomoći da se ponovo izgradi kost u područjima gde je izgubljena usled traume ili bolesti.
  4. Zamene za kosti se mogu koristiti za povećanje postojeće kosti, pomažući da se popune praznine ili nedostaci.
  5. Implantati za zamenu kosti mogu se koristiti za zamenu zuba koji nedostaju i pomoći u obnavljanju funkcije i estetike.