Šta su zubni implanti

Zubni implanti su savršeno estetsko rešenje za sve ljude kojima nedostaje jedan ili više zuba u vilici. Sam implant je vrsta šrafića koji se ugrađuje direktno u viličnu kost i menja koren nedostajućeg zuba. Izgrađeni su od biokompatibilnih materijala tako da su bezbedni za ljudski organizam. Njihova prednost je nadoknada jednog ili više zuba bez brušenja susednih zuba.

Takođe, veoma je važno da znate da dentalni implanti imitiraju koren zuba i doprinose očuvanju prirodnog izgleda crta lica kao i osmeha. Kod pacijenata bez zuba (totalna bezubost), implanti služe kao nosači fiksnih nadoknada (mostova) ili za kačenje proteza.

Vrste implantata

Na tržištu postoje dve vrste implantata: titanijumski i cirkonijum implantati.

Danas se dentalni implanti najčešće izrađuju od titanijuma, metal koji ne izaziva alergije i iritacije.Titanijum ima visok stepen biokompatibilnosti i odličnu predispoziciju za srastanje sa samom kosti (osteointegrativna svojstva).

Cirkonijum je novi materijal, savremena varijanta koja je nova na tržištu.

Proces ugradnje implantata

Proces ugradnje implantata je bezbolan uz lokalnu anesteziju, ne traje više od 15 minuta i sastoji se iz dva dela: titanijumski šraf koji se ugrađuje u viličnu kost i zamenjuje koren zuba koji nedostaje i suprastrukture (veza između implanta i krunice), na kojoj se izrađuje krunica. Nakon što je šraf ugrađen u viličnu kost čeka se 3 do 6 meseci da kost sraste sa implantom (osteointegracija) a zatim se postavlja zubna krunica.

Koliko traju zubni implanti

Što se tiče trajnosti zubnog implanta, kada ga organizam prihvati, možemo slobodno reči da u najvećem broju slučajeva on traje doživotno. Kontrole se preporučuju na svakih šest meseci, obavezna oralna higijena a krunice na zubnom implantu bi trebalo da se menjaju na svakih deset godina.

Da li ste Vi kandidat za implante

Ugradnja implanta kao i protetski radovi se ne rade na pacijentima ispod 18 godina iz razloga što rast kosti još uvek nije formiran. Ali zato gornja granica starosti za ugradnju implanta ne postoji.