Šta je zubni most?

Veliki broj ljudi je iz nekog razloga izgubio jedan ili više zuba. Postoje razni načini da se nadoknade zubi koji nedostaju a jedan od načina je izrada zubnih mostova. Zubni most je lažni zub koji se na svom položaju drži pomoću nosača na obe strane praznine i ovakva konstrukcija je vezana u jednu celinu. Zubni nosači mosta moraju biti dovoljno jaki da preuzmu na sebe silu žvakanja samih sebe kao i zuba koji nedostaju.

Vrste zubnih mostova

Postoje četiri glavne vrste zubnih mostova:

  • Tradicionalni
  • Konzolni
  • Merilend
  • Podržani implantatom

Tradicionalni zubni most

Kod tradicionalnih zubnih mostova od stomatologa se zahteva da ukloni deo gleđi sa susednih zdravih zuba i na taj način vam se menjaju inače netaknuti zubi. To je neophodno jer je restauracija podržana krunicom sa obe strane.

Merilend zubni most

Merilend mostovi se sastoje od protetskog zuba sa tankim metalnim „krilima“ sa obe strane i ova krila su vezana za zadnji deo susednih zuba. Na taj način se eliminiše bilo kakva potreba za bušenjem prirodne gleđi zuba. Krila su pričvršćena pomoću kompozitne smole koja se stvrdnjava pod posebnim svetlom i tako se stvara trajni zubni most.

Uz pravilno održavanje i redovnu oralnu higijenu konačni proizvod je čvrst i može trajati i do 10 godina.

Tradicionalni i Merilend most možete koristiti samo ako imate prirodni zub sa svake strane praznine, uzrokovane nedostajućim zubom ili zubima.