Dentalna Higijena i estetika

Pregled i planiranje

2000 RSD

Specijalistički pregled

3000 RSD

Ultrazvucno uklanjanje kamenca i poliranje zuba

3200 RSD

Peskiranje (air flow) i poliranje zuba

2500 RSD

Ultrazvucno uklanjanje kamenca, poliranje i peskiranje zuba

4000 RSD

Ordinacijsko beljenje zuba (obe vilice)

24000 RSD

Kućno beljenje zuba (obe vilice)

21000 RSD

Beljenje devitalizovanog zuba

5000 RSD

Terapija karijesa i komplikacija (konzervativa)

Jednopovršinski kompozitni ispun

3500 RSD

Dvopovršinski kompozitni ispun

3800 RSD

Tropovršinski kompozitni ispun

4100 RSD

Amalgamski ispun

3000 RSD

Kompozitna nadogradnja sa fiberglass kočićem

6000 RSD

Kompozitna faseta (injekciona metoda)

12000 RSD

Aplikacija leka

2000 RSD

Endodoncija (lečenje kanala korena zuba)

Prva pomoć

2500 RSD

Mašinska obrada i punjenje jednog  kanala korena zuba

4500 RSD

Mašinska obrada i punjenje dva  kanala korena zuba

7500 RSD

Mašinska obrada i punjenje tri i više kanala korena zuba

10000 RSD

Interseasna medikacija zuba

2500 RSD

Revizija (uklanjanje) starog kanalnog punjenja po kanalu

1500 RSD

Oralna hirurgija

Rutinsko vadjenje zuba

3000 RSD

Komplikovano vadjenje zuba

5000 RSD

Hirurško vađenje zuba

12000 RSD

Apikotomija jednokorenog zuba

14000 RSD

Apikotomija višekorenih zuba

17500 RSD

Bio-oss dodavanje veštačke kosti 0,5 gr

12000 RSD

Straumann implant

82500 RSD

Bredent implant

65500 RSD

Terapija alveolita zuba

2000 RSD

Protetika

Totalna proteza

36000 RSD

Parcijalna skeletirana proteza

54000 RSD

Parcijalna skeletirana proteza sa atačmenima

65000 RSD

Parcijalna pločasta proteza

35000 RSD

Walplast proteza

48000 RSD

Imedijatna proteza

18000 RSD

Direktno podlaganje proteze

6000 RSD

Indirektno podlaganje proteze

8400 RSD

Livena (metalna) nadogradnja

5000 RSD

FRC kočić

5000 RSD

Metalokeramička krunica

12000 RSD

Cirkonijumkeramička krunica

24000 RSD

Skidanje krunice po zubu

500 RSD