Dentalna Higijena i estetika

Pregled i planiranje

2000 RSD

Specijalistički pregled

3000 RSD

Ultrazvucno uklanjanje kamenca i poliranje zuba

3200 RSD

Peskiranje (air flow) i poliranje zuba

2500 RSD

Ultrazvucno uklanjanje kamenca, poliranje i peskiranje zuba

4000 RSD

Ordinacijsko beljenje zuba (obe vilice)

24000 RSD

Kućno beljenje zuba (obe vilice)

21000 RSD

Beljenje devitalizovanog zuba

5000 RSD

Terapija karijesa i komplikacija (konzervativa)

Jednopovršinski kompozitni ispun

3500 RSD

Dvopovršinski kompozitni ispun

3800 RSD

Tropovršinski kompozitni ispun

4100 RSD

Amalgamski ispun

3000 RSD

Kompozitna nadogradnja sa fiberglass kočićem

6000 RSD

Kompozitna faseta (injekciona metoda)

12000 RSD

Aplikacija leka

2000 RSD

Endodoncija (lečenje kanala korena zuba)

Prva pomoć

2500 RSD

Mašinska obrada i punjenje jednog  kanala korena zuba

4500 RSD

Mašinska obrada i punjenje dva  kanala korena zuba